Las Vegas Blackjack

Las Vegas Blackjack

Las Vegas Blackjack

Las Vegas Blackjack

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 بازی یک بازی بزور و با تهدید که در آن هدف شما این است که کارت های خود را رسیدن به شماره 21 و یا نزدیک به آن بدون رفتن بیش از و متلاشیکننده. بازی کارت خراش مینی گیم که در آن شما باید 3 اعداد یکسان را به نفع خود که مقدار. بازی چرخش مینی گیم چرخ و ببینید که اگر شما می توانید تعداد زیادی برنده.

کمک بازی

 بازی یک بازی بزور و با تهدید که در آن هدف شما این است که کارت های خود را رسیدن به تعداد 21 و یا به عنوان نزدیک به 21 که شما می توانید دریافت کنید. اگر شما بیش از 21 شما سینه و فروشنده برنده. اگر می خواهید یک افزایش در پول شما می توانید کارت ابتدا بازی و یا چرخش چرخ.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
سن: 18
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.