TreZimon

TreZimon

TreZimon

TreZimon

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 الگوی نشان داده شده را به یاد داشته باشید و آن را تکرار کنید پس از هر دور یک بلوک دیگر به الگوی اضافه خواهد شد. هرچه بیشتر به شما سخت تر از آن می شود.

کمک بازی

 سفارش الگوی نشان داده شده به شما پس از انجام آن را کپی کنید. دور بیشتر شما بازی سخت تر از آن تبدیل خواهد شد به عنوان بلوک های بیشتری خواهد شد به الگوی اضافه شده.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.