Pyramid Builder

Pyramid Builder

Pyramid Builder

Pyramid Builder

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 شما باید برای بازسازی هرم در فضای دیگر بدون قرار دادن یک بلوک بزرگ در بالای یک بلوک کوچکتر.

کمک بازی

 هدف از این بازی این است که حرکت هرم از محل در مقدار کمتر از حرکت. اما شما نمی توانید یک بخش بزرگ را روی یک بخش کوچکتر قرار دهید.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.