Jelly Friend

Jelly Friend

Jelly Friend

Jelly Friend

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 این بازی سرد سه در یک ردیف، که در آن شما باید برای قرار دادن ژله که در یک سری از سه ژله یا بیشتر برای رسیدن به بالاترین نمره ممکن است. این بازی سرد سه در یک ردیف، که در آن شما باید برای قرار دادن ژله که در یک سری از سه ژله یا بیشتر برای رسیدن به بالاترین نمره ممکن است.

کمک بازی

 ژله هایی را که در یک سری از سه ژله یا بیشتر یکسان هستند قرار دهید. ژله هایی را که در یک سری از سه ژله یا بیشتر یکسان هستند قرار دهید.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.