2 Cars Adventure

2 Cars Adventure

2 Cars Adventure

2 Cars Adventure

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 کنترل دو اتومبیل در حالی که اجتناب از موانع و جمع آوری سوخت برای هر دو اتومبیل.

کمک بازی

 اجتناب از موانع و جمع آوری سوخت برای هر دو خودرو به طور همزمان. آیا جست و خیز هر سوخت و یا شما را اجرا خواهد کرد از سوخت.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.