Speed Ball

Speed Ball

Speed Ball

Speed Ball

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 بازی به عنوان یک بازیکن بسکتبال است که متوقف کردن بمب از ضربه زدن به او با پرتاب بسکتبال در آنها.

کمک بازی

 شیر بر روی بمب قبل از آن شما می رسد به پرتاب یک بسکتبال در آن و منفجر کردن آن. استفاده از بسکتبال های خود را کم به عنوان شما فقط مقدار محدود، شما در طول زمان بیشتر دریافت کنید.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.