One Touch Parking

One Touch Parking

One Touch Parking

One Touch Parking

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 پارک اتومبیل خود را در پارکینگ تعیین شده خود را با ضربه زدن به عنوان آنها در پارکینگ خود هستند. متوقف نمی خیلی زود یا خیلی دیر یا دیگری آنها نمی خواهد در پارکینگ خود را متوقف کند و یا شما حتی می تواند به اتومبیل های دیگر سقوط کند.

کمک بازی

 روی صفحه ضربه بزنید تا ماشین خود را در پارکینگ تعیین شده خود متوقف کنید. اگر با تمام ماشینتان در پارکینگ توقف نکنید، باید دوباره تلاش کنید.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.