Grave Drive

Grave Drive

Grave Drive

Grave Drive

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 هالووین سبک بازی رانندگی که در آن هدف این است که درایو تا آنجا که شما می توانید در ماشین خود را بدون توفنده. جمع آوری سکه به عنوان بسیاری که ممکن است برای بالاترین نمره ممکن.

کمک بازی

 به دستورالعمل ingame در مورد نحوه بازی قبر درایو مراجعه کنید.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
کسب درآمد: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: بله
خرید: نه
بازیکن
امتیاز

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.