Farm Story

Farm Story

Farm Story

Farm Story

تصویر ۱
تصویر ۱
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3

اطلاعات بازی

توضیحات بازی

 جمع آوری تمام مواد غذایی مورد نیاز از مزرعه به منظور حرکت به سطح بعدی است. جمع آوری تمام مواد غذایی مورد نیاز از مزرعه به منظور حرکت به سطح بعدی است.

کمک بازی

 کلیک کنید و کشیدن هر مواد غذایی به منظور دریافت 3 در یک ردیف و جمع آوری میوه. کلیک کنید و کشیدن هر مواد غذایی به منظور دریافت 3 در یک ردیف و جمع آوری میوه.

بررسی اجمالی

هزینه: 0 اعتبارات
امتیاز بالا: نه
خرید: نه

نظرات

هیچ نظری یافت نشد.