Spider Solitaire

Build multiple decks of cards starting from the King and ending with an Ace. The game only uses one suit of cards and as 52 cards on the table.


Aktiveer jou lidmaatskap
Hoof
Lidmaatskap gee jou onmiddelike toegang na alle Premium Speletjies, beloning en pryse

Full site access!
Reeds 'n Rekening? Klik hier Reeds 'n Rekening? Klik hier