Math Boy

Get the correct answer to the sum showing on screen to defeat the enemies coming towards you. Dont take to long or get the answer wrong or else the monster will defeat you.


Aktiveer jou lidmaatskap
Hoof
Lidmaatskap gee jou onmiddelike toegang na alle Premium Speletjies, beloning en pryse
Choose subscription package:

Full site access!
Reeds 'n Rekening? Klik hier Reeds 'n Rekening? Klik hier