Christmas Shooter

Shoot the Christmas balls to match 3 or more with each other to pop them. Don't let the balls get too low or else its game over.


Aktiveer jou lidmaatskap
Hoof
Lidmaatskap gee jou onmiddelike toegang na alle Premium Speletjies, beloning en pryse

Full site access!
Reeds 'n Rekening? Klik hier Reeds 'n Rekening? Klik hier