Whack a Mouse

Whack the mice on the target when they cross over it. Don't miss any mice, if you miss 3 it's game over.


Aktiveer jou lidmaatskap
Hoof
Lidmaatskap gee jou onmiddelike toegang na alle Premium Speletjies, beloning en pryse
Choose subscription package:

Full site access!
Reeds 'n Rekening? Klik hier Reeds 'n Rekening? Klik hier